Welcome to the UNiTV family - a next generation multimedia player designed for service providers!

UNiTV is a media player that allows service providers to deliver rich multimedia experience to their customers. Therefore the UNiTV app requires an active subscription from your service provider!

The UNiTV app does NOT contain any sort of multimedia content, such as Live TV channels, Movies, Music, Radio channels etc.

UltraNET Ltd is the legal entity behind the software development of the UNiTV app, which is build to be a modern media player used by service/content providers to deliver rich multimedia content to their user base. As such UltraNET Ltd can NOT and will NOT be held responsible for the type and/or the quality of the content that you receive from your service/content provider and play on the UNiTV player.

Please contact your service provider for more information and/or support!
Добре дошли в семейството на ЮНиТиВи - ново поколение мултимедиен плеър, разработен за доставчици на услуги и съдържание!

ЮНиТиВи е медиа плеър, който улеснява доставчиците на услуги да предоставят богато мултимедийно съдържание на своите потребители. За целта приложението изисква да разполагате с активен абонамент към Вашия доставчик.

Приложението ЮНиТиВи НЕ съдържа никаква мултимедия, като Телевизионни канали, Филми, Музика, Радио канали и т.н.

УлтраНЕТ ООД е компанията, която стои зад софтуерната разработка на приложението ЮНиТиВи, което е създадено да бъде модерен медия плеър за използване от доставчици на услуги/съдържание, които да предоставят богато мултимедийно съдържание на своите потребители. Като такава УлтраНЕТ ООД не може да носи и няма да носи отговорност за вида и/или качеството на съдържанието, което получавате от своя доставчик и възпроизвеждате с плеъра ЮНиТиВи.

За повече информация и/или поддръжка, моля обръщайте се към Вашия доставчик на услуги!


© 2024 UltraNET Ltd | support@unitv.bg